Mantelzorgmanagement

Over de Mantelzorg A GOGO..

In het InspiratieWerkboek Mantelzorg A GOGO komen 8 onderwerpen aan bod, gerangschikt onder de thema’s c.q. letters van de GOGO: Gemeenten, Organisaties, Gespreksvoering en Ondersteuningsaanbod. Zie bij de Foto’s rechts informatie over alle onderwerpen. In het voorwoord zijn aanbevelingen opgenomen van drie deskundigen die het boek reeds gelezen hebben.  Hier volgt een van deze aanbevelingen.

Wat een cadeau is dit boek; aan de slag!  “Bij transformaties in de zorg gaat het tegenwoordig vooral over de inrichting van het systeem, de organisatie en bekostiging. Maar de meest wezenlijke en betekenisvolle  transformatie is misschien wel die in de zorgrelatie: goede samenwerking tussen zorgmedewerkers en mantelzorgers voor ieder die goede zorg behoeft. Ina weet vanuit haar persoonlijke en professionele ervaring hoe belangrijk die samenwerking is, maar ook dat deze niet zo eenvoudig is. Zoals een verpleegkundige zei, in mijn onderzoek naar samenwerking met mantelzorgers: Het is écht anders werken!  Het is de kracht van Ina dat zij de kern van die samenwerking weet te pakken in toegankelijke hulpmiddelen én mensen weet te raken en inspireren om goed samen te werken. Wat een cadeau dat al die kennis en ervaring nu is gebundeld in dit inspirerende Inspiratieboek. Aan de slag!”

Antoinette Bolscher   Promotie-onderzoeker Samenwerking met mantelzorgers bij Universiteit voor Humanistiek; Expert medicatieveiligheid ActiZ en ZorgvoorBeter;Voorzitter Platform medicatieveiligheid Care.

Bericht geplaatst op 19 februari 2018 

De Vierstappenmethode Mantel Zorg Management

De Vierstappenmethode Mantel Zorg Management (af te korten tot 4S-MZM) is een door MPB ontwikkeld managementsysteem dat gericht is op het systematisch en organisatie breed managen van het goede samenspel tussen de organisatie, medewerkers, mantelzorgers en cliënten. Ingezet wordt op de betrokkenheid, inzet en ondersteuning van mantelzorgers met als kader het welbevinden van de client. Deze methode is o.a. gebaseerd op de ervaringen met de Pilot Mantelzorg in Verpleeghuis Bosch en Duin te Scheveningen. De 4S-MZM is de doorontwikkeling van de versie MZM uit 2007. Zie bij de foto’s een schematisch model van de Vierstappenmethode. Het heeft me altijd verbaasd dat we van alles managen: personeel, financiën, tijd en ook vrijwilligers, maar dat we het samenspel met mantelzorg vaak overlaten aan het toeval en de werkvloer. Terwijl goed samenspel op alle fronten gewoon keihard werken is, zoals dat in elke woon- en werkrelatie het geval is. Goed samenspel getuigt van betekenisvolle relaties. Bij de PDF staat een belangrijke tool van de 4S-MZM: de Routekaarten Goed Samenspel. Ze zijn in samenhang met elkaar te beschouwen als een set ontwerpvariabelen, die gebruikt kan worden om een organisatie nader in te richten op weg naar die betekenisvolle relaties.

Meer lezen over de 4S-MZM? In Hoodstuk 4 van de Mantelzorg A GOGO ga ik er uitgebreid op in.

 

 

Bericht geplaatst op 19 februari 2018

 

 

Inspiratiesessies Mantelzorg A GOGO

img_8937_resize

In het voorjaar van 2018 worden de volgende twee inspiratiesessies Mantelzorg A GOGO van elk een dagdeel aangeboden:

1. Het managen van een betekenisvolle relatie tussen formele en en informele zorg. Hoe beoordelen we de relatie zoals ie nu is en wat willen we daaraan graag verbeteren? Waarom is goed samenspel eigenlijk zo belangrijk? We bekijken m.b.v. de Methode Mantel Zorg Management uit de A GOGO wat we kunnen doen om de gewenste betekenisvolle relatie niet alleen van personen of het toeval af te laten hangen. Daarbij besteden we aandacht aan de verschillende organisatorische niveaus: het primair proces, de randvoorwaarden (inhoud van het samenspel, deskundigheid medewerkers, communicatie) en het mantelzorgbeleid. We delen met elkaar onze kennis en ervaring over het managen van de relatie tussen formele en informele zorg en verkennen waar winst kan en moet worden geboekt. We zoomen met met name in op die niveaus waar de deelnemers zelf invloed op kunnen uitoefenen.

2. Het goede gesprek met mantelzorgers. We besteden met elkaar aandacht aan wat een goed gesprek met mantelzorgers kenmerkt en welke elementen daarbij een belangrijke rol spelen. Wat zijn eigenlijk de rollen van de gespreksvoerder en de mantelzorger? En wat is het doel van het gesprek? We gebruiken als basis de Mantelzorg Energie Check uit de A GOGO (zie onder de pdf) en combineren deze met jullie eigen ervaringen en andere werkwijzen en tools. We gaan met elkaar uiteraard ook oefenen en uitproberen, om te zien en te ervaren wat wel of niet werkt. Wat helpt de mantelzorger bij het balanceren? In deze sessie bepaal je zelf hoe actief je deelneemt, afhankelijk van bv. je bui en je leerstijl (zelf doen of zien doen). Ook besteden we aandacht aan de Aanpak Netwerknuancering Mantelzorg; hoe en waneer breng je het netwerk ter sprake en hoe laat je de mantelzorger daarin zijn of haar eigen route lopen? Na deze sessie heb je (als opfrisser?) zicht gekregen op de werkzame elementen van een goed gesprek, dat je kunt gebruiken om je eigen werkwijze kritisch tegen het licht te houden.

Aanmelden is al mogelijk! De sessies worden verzorgd door Ina Mouris, schrijver van de A GOGO en Kees van Loenen, trainer-acteur van o.a. de activeringsmethodiek Zoeken. Je kunt je nu al aanmelden door een mailtje te sturen naar info@mourispb.nl. Geef a.u.b. aan wat je woonplaats is en voor welke sessie je belangsteling hebt. Op basis van de woonplaatsen zoeken we een geschikte locatie. Data worden in overleg met de belangstellenden bepaald. Een sessie gaat door als er 15 deelnemers zijn. Kosten voor deelname zullen ongeveer €100 per deelnemer bedragen. De sessies kunnen natuurlijk ook incompany gegeven worden.

Bericht is geplaatst op 1 maart 2018