Mantelzorgmanagement

Over de Mantelzorg A GOGO..

In het InspiratieWerkboek Mantelzorg A GOGO komen 8 onderwerpen aan bod, gerangschikt onder de thema’s c.q. letters van de GOGO: Gemeenten, Organisaties, Gespreksvoering en Ondersteuningsaanbod. Zie bij de Foto’s rechts informatie over alle onderwerpen. In het voorwoord zijn aanbevelingen opgenomen van drie deskundigen die het boek reeds gelezen hebben.  Hier volgt een van deze aanbevelingen.

Wat een cadeau is dit boek; aan de slag!  “Bij transformaties in de zorg gaat het tegenwoordig vooral over de inrichting van het systeem, de organisatie en bekostiging. Maar de meest wezenlijke en betekenisvolle  transformatie is misschien wel die in de zorgrelatie: goede samenwerking tussen zorgmedewerkers en mantelzorgers voor ieder die goede zorg behoeft. Ina weet vanuit haar persoonlijke en professionele ervaring hoe belangrijk die samenwerking is, maar ook dat deze niet zo eenvoudig is. Zoals een verpleegkundige zei, in mijn onderzoek naar samenwerking met mantelzorgers: Het is écht anders werken!  Het is de kracht van Ina dat zij de kern van die samenwerking weet te pakken in toegankelijke hulpmiddelen én mensen weet te raken en inspireren om goed samen te werken. Wat een cadeau dat al die kennis en ervaring nu is gebundeld in dit inspirerende Inspiratieboek. Aan de slag!”

Antoinette Bolscher   Promotie-onderzoeker Samenwerking met mantelzorgers bij Universiteit voor Humanistiek; Expert medicatieveiligheid ActiZ en ZorgvoorBeter;Voorzitter Platform medicatieveiligheid Care.