Methodiek ZOEKEN

Cirkels van Beweging en het activerend klantgesprek

De activeringsmethodiek ZOEKEN maakt gebruik van diverse producten: methodiekbeschrijvingen met probleem-stelling en doelen, trainingen BASIS en PLUS,  casuïstiek en hulpmiddelen, zoals de ZOEKEN-matrix, de Banners en het registratieformat waarin we monitoren hoe in een ZOEKEN-gesprek de sociaal werker handelt, of de klant daadwerkelijk in beweging komt en hoe de klant het gesprek en de activerende aanpak waardeert. Daar is in mei 2018 het product ‘Cirkels van Beweging in het activerend klantgesprek©’ aan toegevoegd. Eigen kracht en netwerk komen in mijn optiek pas in beeld als de klant bereid is om eerst in beweging te komen. Zonder beweging geen eigen kracht! Maar hoe dit te doen? Daarvoor heb ik als hulpmiddel de Cirkels van Beweging ontwikkeld. Klik op de foto links voor een vergroting hiervan en op de pdf-button rechts voor een nadere toelichting. Verder een paar sfeerbeelden van de R’damse Focusdag in april j.l. waar de Cirkels gelanceerd zijn.

Bericht geplaatst op 22 mei 2018

 

Overzicht 7 jaar ZOEKEN

Er valt over 7 jaar ZOEKEN – vanaf de presentatie van ZOEKEN in het Rotterdamse bibliotheektheater – uiteraard het nodige te vertellen. Voor het snelle overzicht is een aantal Frequently Asked Questions (FAQ) over ZOEKEN voor je op een rijtje gezet. Als format is gebruik gemaakt van de ZOEKEN-matrix, voorzien van de symbolen zoals we die in 2016 zijn gaan gebruiken. Ook het logo van ZOEKEN is vernieuwd en nu in kleur uitgevoerd. Ben je nu benieuwd naar de doelen van ZOEKEN, op welk probleem ZOEKEN een antwoord geeft en waarom ZOEKEN wil bijdragen aan activering van burgers/klanten? En wil je ook de antwoorden zien op de andere zes vragen? Bekijk dan de pdf rechts. Onder de fotoknop staan de volgende plaatjes symbool voor 3 ‘generaties’ ZOEKEN: de 4 Kwadranten 2017, Het ZOEKEN Werkboek VINDEN 2013 en de VraagWijzermethodiek ZOEKEN 2011.  In 2018 gaan het ZOEKEN-handboek en een procesevaluatie verschijnen.

 

 Bericht bijgewerkt op 8 maart 2018

Haags ZOEKEN 2015 – 2018

De oorspronkelijk in Rotterdam ontwikkelde methodiek ZOEKEN was een gespreksmethodiek. In Den Haag, bij welzijnsorganisatie Xtra, is ZOEKEN vanaf 2013 doorontwikkeld tot de Activeringsmethodiek Haags ZOEKEN. Haags ZOEKEN is een (eclectische) methodiek, die de sociaal werker helpt om een professioneel klantcontact te hebben van mens tot mens. Het 1e doel is om de klant/burger in beweging te krijgen, het 2e doel is het aanboren van eigen kracht en netwerk en het finale resultaat is dat de klant het leven weer (gedeeltelijk) zelf beter aankan.

In 2015 heeft Xtra veel aandacht besteed aan de ombouw van de Wijkcentra naar Servicepunten XL. Het werkproces is bottum-up beschreven en Haags ZOEKEN is hierin ingebed. De toerusting van de uitvoering is verder ter hand genomen: wat hebben professionals, naast de ZOEKEN-trainingen, nog meer nodig? Er zijn in 2016 stadsbreed Teamcoaches aangesteld, die o.a. als taak hebben om hun medewerkers te faciliteren goed met Haags ZOEKEN te kunnen werken. Verdere implementatie is voortvarend ter hand genomen. In 2018 zal het project E-learning en Haags ZOEKEN verder uitgewerkt worden. En in samenwerking met de Haagse Hogeschool wordt gedurende de studiejaren 2016-2018 door Bachelor-studenten onderzoek gedaan naar de resultaten van de inzet van Haags ZOEKEN bij klanten. Nemen klanten nu meer verantwoordelijkheid voor hun eigen situatie en worden zij zelfredzamer? Goede vraag!

 Bericht bijgewerkt op 24 januari 2018

 

 

Banners over ZOEKEN

In de zomer van 2015 heeft MPB een drietal banners laten vervaardigen over Haags ZOEKEN, de gekantelde sociaal werker en het Professioneel klantcontact. Zie bij de foto’s! Deze banners zijn voor het eerst gepresenteerd tijdens de ZOEKEN-zomerschool in 2015. Tijdens deze zomerschool waren alle beroepskrachten, stagiaires en vrijwilligers van Xtra van harte welkom om zich uitgebreid te laten informeren over Haags ZOEKEN en wat daar allemaal bij komt kijken. De banners worden verder gebruikt in de trainingen die MPB samen met een viertal trainer-acteurs voor Xtra mag verzorgen. Inmiddels zijn zo’n 1200 medewerkers in Haags ZOEKEN geschoold. MPB ondersteunt Xtra van 2015 t/m 2017 bij het implementeren en borgen van Haags ZOEKEN op de Servicepunten XL. Daarbij richten we ons met ZOEKEN op 6 Domeinen, zie onder de pdf-knop.

Bericht bijgewerkt op 25 februari 2018

Ondersteuningsaanbod ZOEKEN

De ondersteuning bij de implementatie van ZOEKEN bestond eerst voor een groot deel uit het verzorgen van trainingen voor (aankomend) professionals. Hiermee is inmiddels veel ervaring opgedaan. MPB verzorgt haar trainingen in samenwerking met de vaste trainer-acteurs Kees van Loenen en Martijn van de Kamer. De meerwaarde van het werken met acteurs is inmiddels ruimschoots bewezen! Getraind wordt o.a. met het 3-fasenmodel van het ZOEKEN-gesprek: zie onder de Daarnaast heeft MPB ook diverse andere ondersteuningsproducten in huis: implementatiebegeleiding, coaching on the job, ondersteuningsprogramma’s voor teamcoaches, interne audits en andere borgingstools. In de 2e helft van 2018 verschijnt het uitgebreide ZOEKEN-Handboek.

 Bericht bijgewerkt op 25 februari 2018